Starbucks at 515 Shaw


July 26, 2013
515 Shaw, 1555 Shaw Blvd. corner Laurel St., Mandaluyong City
Harangan man ng ulan, matinding pila sa jeep ay hindi paawat ang pagpunta sa unang araw ng 515 Shaw branch. Natawa lang ako dito kc may nakasabay kami na kakilala ni Rich sa jeep. Ang sabi "Bakit doon pa, marami naman sa malapit, meron sa Megamall, meron jan oh sa harap (pointing Worldwide Corporate Center, Shaw Blvd.) at marami sa Ortigas". Well, ang hirap namang sagutin. Next question please!