Christmas Dinner 2015

December 18, 2015
Robinsons Galleria, EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City

My first time in Citybuffet. Muntikan pa akong madulas sa kusina na napagkamalan kong CR. Kasi naman hindi marunong sumunod ng direction.

Basically I tried everything that I can eat. Hindi kasi lahat ng naka-display ay kaya kong kainin lalo na ung mga Japanese foods na hilaw. Hehehe

Prices:
Mondays to Fridays (public holiday not included)
 - Lunch PHP369.00
 - Dinner PHP 399.00

Saturdays to Sundays and Holidays 
 - Lunch PHP439.00
 - Dinner PHP439.00

Children below 3ft - FREE
Children below 4ft - PHP259.00
Left Over Price - PHP599.00

Dinner at Citybuffet
L-R: Rich, Encef, Edlen, Leo, Girlie and Honey
First Batch
2nd Batch
3rd Batch
Ms Girlie's Food (Hindi ko kayang kainin)

Coffee at Starbucks Veranda
Leo's treat. Yahoo! Thanks, Leo!